Partnerzy:

Wolna Niedziela
Nie dla kradzieży

Biuro

NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG
Organizacja Samorządu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Oboźna 8
Warszawa 00-332
NIP 526-025-07-07

E-mail: nrzhiu@kupiec.org.pl
Telefon: (22) 828 22 06
Faks: (22) 828 22 07

Adres korespondencyjny:
skr. poczt. 231
00-332 Warszawa