Partnerzy:

Wolna Niedziela
Nie dla kradzieży

Władze

PREZYDIUM ZARZĄDU

Tadeusz Zagórski - Prezes Zarządu

Ghassib Kronfly - Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Pankowski- Wiceprezes Zarządu

Marcin Zagórski - Członek Prezydium

Krzysztof Komorowski - Członek Prezydium

Sławomir Michalik - Członek Prezydium

Mirosław Posłuszny- Członek Prezydium

Dariusz Tryzna - Członek Prezydium

Roman Zagórski - Członek Prezydium

 

KOMISJA REWIZYJNA

Marek Rogowski - Przewodniczący 

Anna Steckiewicz - Wiceprzewodnicząca

Danuta Nowak - Członek 

Ryszard Stopa - Członek 

Jacek Stasiak - Członek