Partnerzy:

Wolna Niedziela
Nie dla kradzieży

o NRZHiU

Historia Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług sięga początków XX wieku. 28 czerwca 1925 roku odbył się Zjazd Zjednoczeniowy w Grudziądzu z udziałem kilkuset przedstawicieli stowarzyszeń, związków oraz kongregacji kupieckich z całej Polski.

Wówczas powołano Naczelną Radę Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego jako reprezentację polskich kupców. Pierwszym prezesem został właściciel Domu Mody w Warszawie Bogusław Herse.W początkach istnienia, tuż przed wybuchem II wojny światowej Naczelna Rada prowadziła działalność kredytową i zaopatrzeniową. Pod jej patronatem działały szkoły i ośrodki szkoleniowe. W okresie przedwojennym odbyły się dwa Kongresy Kupiectwa Polskiego, w 1935 roku w Krakowie i w 1937 roku w Warszawie, w którym uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki.

Podczas obrony Warszawy w trzydziestym dziewiątym członkowie organizacji brali udział w walce. Henryk Brun (drugi prezes NRZHiU) stał na czele Wydziału Gospodarczego Straży Obywatelskiej w Sztabie Obrony Warszawy. Za odmowę zorganizowania wśród kupców zbiórki na warszawską siedzibę policji niemieckiej - w rok później, 20 czerwca 1940 roku został rozstrzelany w Palmirach.Po wojnie Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego zmieniła nazwę na Naczelną Radę Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług. Przynależność do niej była w latach 1948-1989 obowiązkowa. W tym czasie organizacja uzyskała, choć nieco ograniczone, możliwości reprezentowania interesów kilkudziesięciu tysięcy prywatnych kupców, gastronomików i usługodawców.

Naczelna Rada kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę W 1996 roku wróciła do pierwszego Domu Kupca, który znajduje się w budynku przy ulicy Oboźnej 8. (Dziś jest to budynek kojarzony z Uniwersytetem Warszawskim i niewiele osób pamięta, że przed wojną była to siedziba kupców). Wówczas wiele wojewódzkich Zrzeszeń wybudowało własne siedziby, w których prowadzono działalność oświatową, poradnictwo prawne, podatkowe i branżowe.W latach dziewięćdziesiątych wraz z transformacjami ustrojowymi nastąpiły zmiany w polskim handlu. Rozpoczął się nowy rozdział w historii organizacji, która od 2000 roku nosi nazwę - Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług i jest reprezentacją małych i średnich przedsiębiorstw. Patronem kupców jest Merkury - jego tarcza stanowi znaczek firmowy Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.