Aktualności  »  Z życia NRZHiU

WYBORY W KOSZALINIE

WYBORY W KOSZALINIE

W dniu 26.04.2019 r.  w Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie odbyło się Walne Zebranie Członków podczas których wybrane zostały nowe władze Zrzeszenia.  

W Zebraniu z ramienia NRZHIU uczestniczył Członek Prezydium Zarządu Roman Zagórski.

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu jak również delegatem do władz NRZHIU w Warszawie, został dotychczasowy Prezes pan Sławomir Michalik.

Nowo wybranym władzom serdecznie gratulujemy.