Aktualności  »  Z życia NRZHiU

NOWY STATUT NRZHIU ZAREJESTROWANY

W dniu 25.04.2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Jednolity tekst Statutu znajdą Państwo na stronie Naczelnej Rady.

Przedmiotowe zmiany w dniu 9.04.2019 roku uchwalił jednogłośnie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NRZHiU.