Aktualności  »  Z życia NRZHiU

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług aktywnie uczestniczy w Zespołach Roboczych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Obecnie trwają prace Zespołu Roboczego ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych, w którym uczestniczy Wiceprezes Zarządu NRZHiU pan Tadeusz Pankowski.

Zespół wypracował już zmiany w opłatach za korzystanie z praw autorskich – została wydana decyzja przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w sprawie podmiotu pobierającego obecnie opłaty za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych.

Z decyzji wynika, że do poboru tych wynagrodzeń są uprawnione poszczególne organizacje: STOART i ZAIKS.

Pozostałe organizacje nie mają prawa do pobierania takich opłat.

W dalszym ciągu Zespół Roboczy pracuje nad zmianami tabeli wynagrodzeń pobieranych przez STOART i ZAIKS.

O dalszych pracach będziemy Państwa informować na bieżąco.