Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU NACZELNEJ RADY ZHiU

9 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w siedzibie NRZHiU Warszawie.

Podczas posiedzenia Członkowie Prezydium podsumują dotychczasową działalność Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.