Aktualności  »  Z życia NRZHiU

WIELKIE ZMIANY W ŁODZI

10 września 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi.

Podczas zebrania członkowie wybrali nowe władze Zrzeszenia. Prezesem Zrzeszenia w Łodzi został wybrany pan Jacek Stasiak (Członek Komisji Rewizyjnej NRZHiU oraz Delegat na Zjazd NRZHiU). Wiceprezesem został Robert Dybalski, dotychczasowy prezes organizacji łódzkiej. Członkiem Zarządu wybrano pana Michała Pawłowskiego.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług składa serdeczne gratulacje nowo wybranym władzom Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców.