Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ZARZĄD NRZHIU

29 września br. obradował Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Posiedzenie odbyło się w Gdańsku.

Głównym punktem zebrania było rozpatrzenie odwołania Zrzeszenia Handlu i Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Lublinie w sprawie zawieszenia w prawach członka. Zarząd w wyniku dyskusji 22 głosami za oraz 1 głosem przeciw oddalił odwołanie Zrzeszenia Handlu i Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Lublinie.

W dalszej części posiedzenia Zarząd NRZHiU zatwierdził sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2019 r. Członkowie Zarządu podjęli również uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności NRZHiU za 2019 r.

Z uwagi, iż było to pierwsze posiedzenie Zarządu w nowej kadencji Zarząd powołał kapitułę Odznak w składzie:

- Leon Brzozowski - Kanclerz Kapituły

- Józef Pyzik - Członek Kapituły

- Wojciech Libera - Członek Kapituły