Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ŚWIĘTO KUPCA

 

W dniu Święta Kupca, które nasze środowisko uroczyście obchodzi w dniu 8 grudnia w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, kieruję na Państwa ręce dla wszystkich bez wyjątku Kupców, Gastronomików, Usługodawców i Seniorów z Organizacji, zaangażowanych w dzieło zachowania mocnej pozycji kupiectwa polskiego, najpiękniejsze życzenia pomyślności w życiu osobistym, działalności zawodowej i samorządowej, spełnienia wszelkich planów i zamierzeń, a nade wszystko bardzo dobrego zdrowia.

Szczerze dziękuję w imieniu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług i swoim własnym za wiele pozytywnych działań realizowanych przez Brać Kupiecką Waszej Organizacji na rzecz lokalnej społeczności, a także za szereg inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych dla środowiska rodzimej przedsiębiorczości.

Wyrażam również wdzięczność za okazywane na co dzień ze strony Państwa zrozumienie i życzliwość, partnerstwo we współpracy, dzielenie się doświadczeniem, szerokie otwarcie na współdziałanie na zasadach przyjaźni.

Na Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok wszystkim Państwu oraz Koleżankom i Kolegom z Organizacji przesyłam najserdeczniejsze życzenia.

Najgoręcej życzę, aby te Święta były przepełnione spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem, zaś Rok 2021 obfitował w osobiste szczęście, zdrowie, pomyślność zawodową, optymizm.

Na najbliższe dni i tygodnie kieruję do Państwa z głębi serca płynące życzenia pogody ducha, zdrowia i wiary w lepsze jutro.

 

                                                                          Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii,

 

                                                                                                Tadeusz Zagórski

                                                                                                  Prezes Zarządu