Aktualności  »  Z życia NRZHiU

KAŻDA DOBRA DUSZA JEST JAKO TA ŚWIECA, KTÓRA SAMA SIĘ SPALA, A INNYM PRZYŚWIECA

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy dziś Wiceprezesa Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Prezesa Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim, wielkiego samorządowca, zaangażowanego w działalność dla Kupiectwa Polskiego Pana Tadeusza Pankowskiego.

Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług podczas uroczystości pogrzebowych reprezentował Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski wraz z małżonką Dorotą Zagórską.

W uroczystościach pogrzebowych wspaniałego Przyjaciela Tadeusza Pankowskiego brali udział Wiceprezes Zarządu p. Ghassib Kronfly, Członkowie Prezydium Zarządu p. Roman Zagórski oraz p. Mirosław Posłuszny, Kanclerz Kapituły Odznak p. Leon Brzozowski, Członek Komisji Rewizyjnej p. Jacek Stasiak, przedstawiciel Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku p. Aleksander Komassa, Członek Zarządu p. Albert Famulski (Zrzeszenie - Kalisz), Członek Zarządu p. Andrzej Zając (Zrzeszenie - Wągrowiec) , Przedstawiciele Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim wraz z pocztami sztandarowymi oraz pracownicy Biura Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.  

W uroczystościach licznie wzięli udział przedstawiciele Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu.

Mowę pożegnalną wygłosił Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski oraz Członek Prezydium p. Roman Zagórski.

 

Rodzinnie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia w tym trudnym czasie.

 

Żegnaj Tadziu, nasz przyjacielu….