Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POLSKI ŁAD W SENACIE

Na zaproszenie prof. Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu oraz Senatorów pana Adama Szejnfelda oraz pana Krzysztofa Kwiatkowskego Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski wraz z Prezesem Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu panem Józefem Pyzikiem uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Zespołów ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw nt. „Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach”.