Aktualności  »  Z życia NRZHiU

DELEGACJA ZE ZRZESZEŃ W KALISZU I KONINIE ZŁOŻYŁA KWIATY NA GROBIE ŚP. TADEUSZA PANKOWSKIEGO

23 października 2021 r. delegacja ze Zrzeszenia Handlu i Usług Południowej Wielkopolski w Kaliszu oraz ze Zrzeszenia Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie złożyła kwiaty na grobie Śp. Tadeusza Pankowskiego – wieloletniego Wiceprezesa Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Prezesa Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim.

Wybitnego samorządowca, zaangażowanego w działalność dla Kupiectwa Polskiego.

Człowieka czynu oraz wzoru pracowitości i wytrwałości.