Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ŚWIĘTO KUPCA W KONINIE

1 grudnia 2021 r. odbyły się uroczyste obchody Święta Kupca zorganizowane przez Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zrzeszenia w Koninie oraz zaprzyjaźnionego Zrzeszenia w Kaliszu.

Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie reprezentowali Wiceprezes Zarządu p. Ghassib Kronfly oraz Kanclerz Kapituły Odznak p. Leon Brzozowski.