Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ „ZASŁUŻONYM DLA KUPIECTWA POLSKIEGO

21 grudnia 2021 roku nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej wybitnym polskim kupcom Śp. Grażynie Karnas wieloletniej Prezes Naczelnej Rady, Prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Śp. Józefowi Peplińskiemu Honorowemu Prezesowi Naczelnej Rady, Prezesowi Zrzeszenia Kupiectwa w Szczecinie oraz Śp. Tadeuszowi Pankowskiemu Wiceprezesowi Naczelnej Rady, Prezesowi Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim.

W uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, umieszczonej na budynku Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie przy ul. Oboźnej 8  uczestniczyli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Archidiecezji Warszawskiej Rafał Markowski, Paulin Ojciec Dariusz Szuba opiekun kupiectwa z ramienia Jasnej Góry, członkowie najbliższej Rodziny upamiętnionych, członkowie Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady z Prezesem Zarządu Panem Tadeuszem Zagórskim, inicjatorem wmurowania i odsłonięcia tablicy oraz prezesi Zrzeszeń i Stowarzyszeń kupieckich skupionych w Naczelnej Radzie.

W tym ważnym dla najnowszej historii Naczelnej Rady dniu był akt odsłonięcia tablicy pamiątkowej, jej poświęcenia przez Księdza Biskupa, złożenie wiązanki kwiatów, odśpiewanie hymnu kupieckiego, wygłoszenie laudacji eksponujących sylwetki i dorobek upamiętnionych, wystąpienie Prezesa Zarządu i spotkanie okolicznościowe.