Aktualności  »  Z życia NRZHiU

KUPCY GDAŃSCY POWITALI NOWY ROK

W niedzielny wieczór 2 stycznia 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne w restauracji „Grass” w Gdańsku, które zgromadziło liczną reprezentację środowiska kupieckiego.

Honory gospodarza uroczystości pełnił Pan Tadeusz Zagórski Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku, Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, który w okolicznościowym wystąpieniu złożył kupcom, gastronomikom i usługodawcom serdeczne życzenia noworoczne.

Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze, przy muzyce, rozmowach pełnych serdeczności, różnorodności dań.

To wydarzenie stanowi niewątpliwie znaczący element integrujący środowisko kupieckie.