Aktualności  »  Z życia NRZHiU

NOWOROCZNE POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU NACZELNEJ RADY ZHIU

NOWOROCZNE POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU NACZELNEJ RADY ZHIU

19 stycznia 2022 r. w siedzibie Naczelnej Rady ZHiU w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Nowym Roku.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu NRZHiU pan Tadeusz Zagórski.

W trakcie pierwszej części posiedzenia między innymi podsumowano podejmowane działania na przestrzeni ubiegłego roku i przyjęto szeroki zakres zadań na 2022.

Część drugą, uroczystą, zaszczycił swoją obecnością jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Archidiecezji Warszawskiej Rafał Markowski.

Ksiądz Biskup, osoba niezwykła, bliski środowisku kupieckiemu udzielił obecnym na posiedzeniu oraz Kupiectwu Polskiemu błogosławieństwa.

Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i rodzinnej atmosferze.