Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Zarząd Biura Zrzeszenia w Starogardzie Gdańskim gościem honorowym Prezydium Naczelnej Rady

13 lutego 2022 r. podczas uroczystego posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Prezes Zarządu NRZHiU Pan Tadeusz Zagórski wyraził gorące podziękowanie za przybycie Zarządowi Biura Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Pani Barbarze Podsiadło i Pani Danucie Jadwidze Nowak.

Okazją zaproszenia znakomitych Gości było podziękowanie za wręczenie w dniu 29 stycznia 2022 przez Prezydenta Starogardu Gdańskiego Pana Janusza Stankowiak Biuru Rejonowemu Starogardzie Gdańskim Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku pamiątkowego medalu i nagrody za zasługi dla miasta "Honorowa Wierzyczanka 2021" tytułem wieloletniego wspierania regionalnej przedsiębiorczości oraz za udzielaną pomoc osobom prowadzącym lokalna działalność gospodarczą.

Spotkanie upłynęło w niezwykle przyjaznej atmosferze, twórczej wymianie poglądów, w poczuciu tworzenia przestrzeni dla rozwijania dotychczasowej współpracy.