Aktualności  »  Z życia NRZHiU

To już kolejna Pielgrzymka Kupiectwa Polskiego na Jasną Górę

W niedzielę 29 maja 2022 roku do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przybyło liczne grono pielgrzymów ze Zrzeszeń i Stowarzyszeń skupionych w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług.

Honory gospodarza XXXIV Pielgrzymki pełnił Pan Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu Naczelnej Rady.

Msza Święta w intencji Kupiectwa Polskiego była centralnym punktem Pielgrzymki. O godzinie 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ojcowie Paulini, w tym O. Dariusz Szuba opiekun kupiectwa z ramienia Jasnej Góry modlili się między innymi w intencji kupców, gastronomików i usługodawców o ich zdrowie i wsparcie w trudach dnia codziennego oraz za zmarłych związanych z kupiectwem polskim.

W Liturgii Słowa czytania przypadły Członkom Prezydium Naczelnej Rady Panu Romanowi Zagórskiemu i Panu Mirosławowi Posłusznemu.

Pośród wielu pocztów sztandarowych w Kaplicy obecni byli Wiceprezes Zarządu Naczelnej Rady Pan Ghassib Kronfly i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Pan Marek Rogowski, który odczytał intencje mszalne.

Niezwykle wzruszającą chwilą podczas Mszy Świętej  było zawierzenie Stanu Kupieckiego Matce Bożej Królowej Polski przez Prezesa Zarządu Naczelnej Rady Pana Tadeusza Zagórskiego

Pielgrzymka Kupiecka była obszernie relacjonowana przez Telewizję Polską między innymi na kanałach TVP 1  i TV Info, co środowisko kupieckie przyjęło z radością i satysfakcją.

Tegoroczna Pielgrzymka to kolejne ważne dla Kupiectwa Polskiego wydarzenie. Wszystkim przybyłym na Jasną Górę, pocztom sztandarowym należą się słowa serdecznego podziękowania i uznania.

Do zobaczenia na Jasnej Górze w roku przyszłym.