Aktualności  »  Z życia NRZHiU

OSTATNIE POŻEGNANIE

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Zbigniewa Jarzyny

 Byłego Prezesa Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i  Usług

 

Rodzinie i Bliskim

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

 

Tadeusz Zagórski - Prezes Zarządu, Zarząd NRZHiU,

Prezydium Zarządu NRZHiU, Komisja Rewizyjna NRZHiU

Biuro NRZHiU