Aktualności  »  Z życia NRZHiU

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 listopada 2022 r. o godzinie 13.00 odbędzie się pogrzeb Prezesa Zbigniewa Jarzyny – byłego Prezesa Zarządu NRZHiU. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 w Kaplicy na Cmentarzu grabiszyńskim przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu.