Aktualności  »  Z życia NRZHiU

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA KUPCA W ZRZESZENIACH

2 grudnia 2022 r. Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski uczestniczył w spotkaniu kupców Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim.

Przed uroczystością odprawiona została Msza Święta za duszę zmarłego Wiceprezesa Naczelnej Rady ZHiU pana Tadeusza Pankowskiego.

3 grudnia 2022 r. na zaproszenie Prezes Zrzeszenia Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie pani Bożeny Mariańskiej Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski uczestniczył w obchodach dnia kupca, połączonych ze spotkaniem wigilijnym.

4 grudnia 2022 r. na zaproszenie Prezesa Zrzeszenia Handlu i Usług Południowej Wielkopolski pana Alberta Famulskiego – Prezes p. Tadeusz Zagórski uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji kupców kaliskich. Po zakończonych oficjalnych uroczystościach odbyło się spotkanie z okazji święta kupców, podczas którego wręczono Odznaki NRZHiU najbardziej zasłużonym kupcom.