Aktualności  »  Z życia NRZHiU

XXXV PIELGRZYMKA KUPIECTWA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

XXXV PIELGRZYMKA KUPIECTWA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

W niedzielę 28 maja 2023 roku do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przybyło liczne grono pielgrzymów ze Zrzeszeń i Stowarzyszeń skupionych w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług.

Honory gospodarza XXXV Pielgrzymki pełnił Pan Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu Naczelnej Rady.

Msza Święta w intencji Kupiectwa Polskiego była centralnym punktem Pielgrzymki. O godzinie 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ojcowie Paulini, pod przewodnictwem Przeora Zakonu O. Samuela Pacholskiego oraz  O. Dariusza Szuby opiekuna kupiectwa z ramienia Jasnej Góry modlili się między innymi w intencji kupców, gastronomików i usługodawców o ich zdrowie i wsparcie w trudach dnia codziennego oraz za zmarłych związanych z kupiectwem polskim.

W Liturgii Słowa czytania przypadły Członkom Prezydium Naczelnej Rady Panu Romanowi Zagórskiemu i Panu Mirosławowi Posłusznemu.

Pośród wielu pocztów sztandarowych w Kaplicy obecni byli Wiceprezes Zarządu Naczelnej Rady Pan Ghassib Kronfly i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Pan Marek Rogowski.

Niezwykle wzruszającą chwilą podczas Mszy Świętej było zawierzenie Stanu Kupieckiego Matce Bożej Królowej Polski przez Prezesa Zarządu Naczelnej Rady Pana Tadeusza Zagórskiego.

Pielgrzymka Kupiecka była obszernie relacjonowana przez Radio Jasna Góra, co środowisko kupieckie przyjęło z radością i satysfakcją.

Tegoroczna Pielgrzymka to kolejne ważne dla Kupiectwa Polskiego wydarzenie. Wszystkim przybyłym na Jasną Górę, pocztom sztandarowym należą się słowa serdecznego podziękowania i uznania.

Do zobaczenia na Jasnej Górze w przyszłym roku.