Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Komisja sejmowa

W dniu 20 maja br. odbędzie się posiedzenie Komisji „Przyjazne Państwo”:

 

20 maja, godz. 10.00

 

I Rozpatrzenie projektu ustawy nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (ZPP/A-328).

II Rozpatrzenie stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  w sprawie barier w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

III Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 32 Komisji w sprawie zmiany zasad ubiegania się o dotacje inwestycyjne ze środków UE przez przedsiębiorstwa

 

20 maja, godz. 14.00

 

Lista barier biurokratycznych w Kodeksie pracy