Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Konferencja - "Jeżeli działać to nie indywidualnie-rola mikro przedsiębiorstw w dialogu społecznym"

 

23 września 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Jeżeli działać to nie indywidualnie – rola mikro przedsiębiorstw w dialogu społecznym” zorganizowana przez lidera projektu – Związek Pracodawców „Lewiatan” oraz partnera – Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług.
Patronat nad konferencją objęli: Krajowa Izba Gospodarcza i Komisja Gospodarki Senatu RP.
 
W konferencji udział wzięli: przedsiębiorcy biorący udział w projekcie z terenów województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego, Ministerstwa Gospodarki i Senatu RP.
 
Projekt realizowany był od grudnia 2009 r. do września 2010 r. i skierowany był do mikro przedsiębiorców w trzech województwach: mazowieckim, łódzkim i lubelskim.
Projekt obejmował przeprowadzenie ankiet, działań edukacyjnych i informacyjnych z obszaru dialogu społecznego.
 
Podsumowaniem realizacji projektu było wydanie raportu: „Jeżeli działać to nie indywidualnie – rola mikro przedsiębiorstw w dialogu społecznym”.
Raport został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.