Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Kapituła Odznak

23 września 2010 r. obradowała Kapituła Odznak NRZHiU. Kapituła rekomendowała do Prezydium Zarządu wnioski do nadania odznaczeń organizacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę osób rekomendowanych do nadania odznak.  

BRYLANTOWA ODZNAKA NRZHiU
1. Godlewski Piotr – Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Ciechanowie  
2. Pijanowska Alicja Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Ciechanowie 
 
 
ZŁOTA ODZNAKA NRZHiU
1. Szafoni Tomasz – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie
2. Mariańska Bożena - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
3.Dobrucka Beata – Radna Rady Miejskiej Wrocławia
4.Rymarczyk Jan – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
5. Gromek Janusz – Prezydent Miasta Kołobrzegu
6.Piaścik Hanna – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
7.Dąbkowska Celina – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
8.Jemielity Mirosław – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
9.Pikuła Stanisław – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
 
 
SREBRNA ODZNAKA NRZHiU
1. Modelski Jerzy - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
2. Kowalski Krzysztof - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
3. Kostynowicz Stefan - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
4. Puzio Zenobia - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
5. Sokólski Zbigniew - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
6. Morawska Eugenia - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
7. Zdulski Stanisław - Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług w Koninie
8. Żelaznowska Teresa – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
9. Trzcinka Zbigniew – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
10. Krasowska Alina – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
11.Darmetko Mariusz – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
12. Obrycka Krystyna – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
13. Rogowska Marianna – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
14. Trepanowska Danuta – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
15. Karwowski Jan– Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
16. Dąbrowska Danuta – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
17. Leszczyński Jacek – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
18. Kuczyński Wiesław – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
19. Koszykowska Katarzyna – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
20. Jeglikowska Dorota – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
21. Kozikowski Henryk – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
22. Żelechowski Tadeusz – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
23. Wojewoda Halina – Zrzeszenie Handlu i Usług w Łomży
24. Nawrocki Tadeusz - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
25. Kaczmarek Izabela - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
26. Urbaniak Jan - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
 
BRĄZOWA ODZNAKA NRZHiU
1. Frąszczak Bronisław - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
2. Miłosz Maciej - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
3. Jastrzębski Wojciech - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
4.  Maciaszek Stanisław - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
5. Kopytek Anna - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
6. Gołdyn Dariusz - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
7. Drygas Paweł - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
8. Błaszczyk Stanisław - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
9. Bąk Aleksander - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
10. Juskowiak Zenon - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
11. Jamroziak Elżbieta - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
12. Brajer Marian - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
13. Zaremba Krystyna - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
14. Antczak Roman - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
15. Szymańska Marzena - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
16. Rosińska Małgorzata - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
17. Lichnowska Halina - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
18. Matyba Andrzej - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
19. Wawrzyniak Jerzy - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
20. Urbaniak Piotr - Ostrowskie Zrzeszenie Handlu i Usług
21.  Owsiana Teresa – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
22. Kydryńska Teresa – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
23. Pilch Krzysztof – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
24. Trylińska Iwona– Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
25. Golińska-Deryj Jadwiga – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
26. Zieliński Tadeusz – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
27. Fok Wanda – Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu
28. Jasińska-Uliczna Ewa - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Ciechanowie 
29. Bulik Ireneusz - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Ciechanowie 
30. Paluch Marzena - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Ciechanowie 
31. Zjadewicz Zofia - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Ciechanowie