Aktualności  »  Nowości prawne

Odliczanie VAT od aut i paliwa

Rząd bardzo ambitnie podszedł do wdrozenia zmian w ustawie o VAT. Pośpiech spowodowany jest dążeniem do zwiększenia  wpływów do budżetu państwa.

Zgodnie z powyższą nowelizacją, od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowić będzie 60 % kwoty podatku określonej na fakturze zakupu. Ograniczenie nie bedzie dotyczyć pojazdów kwalifikowanych, np. przeznaczonych do przewozu ładunków, pojazdów specjalnych, a także pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Zdaniem ekspertów, ograniczenie będzie miało zastosowanie zarówno do importu pojazdów, jak i ich użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto projekt przewiduje, iż obniżenie podatku lub zwrot różnicy podatku nie bedą możliwe w odniesieniu do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napęduwymienionych pojazdów.

Więcej w "Gazecie Prawnej" z dnia 22 listopada 2010 r.

Aktualizacja: Emilia Kujawa - Tarka