Aktualności  »  Nowości prawne

PESEL zastąpi NIP

Za "Rzeczpospolitą" podajemy, iż jest już gotowy projekt zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfkacji podatników i płatników. Celem nowych rozwiązań jest usprawnienie, uproszczenie i ujednolicenie systemu ewidencji podatkowej oraz ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą się posługiwać osoby fizyczne. MF chce, aby zwykły obywatel w kontaktach z administracją podatkową posługiwał się jedynie numerem PESEL. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie będzie miał NIP. Osobie fizycznej będzie się go nadawać automatycznie wraz z wprowadzaniem jej danych, uzyskanych z rejestru PESEl, do centralnej ewidencj podatników.

Fiskus nie będzie też musiał już wydawać decyzji o nadaniu NIP, ale jedynie potwierdzenie nadania, które będzie udostępniane podatnikowi z chwilą podjęcia przez niego działalnośc gospodarczej. Zniknąć ma obowiązek aktualizacj danych, ale tylko objętych rejetrem PESEL. Podatnicy nadal będą musieli podawać aktualny adres zamieszkania, jeśli jest inny niż zameldowania, czy numer konta w banku.

Więcej w "Rzeczpospolitej" z dnia 23 listopada 2010 r.

Aktualizacja: Emilia Kujawa - Tarka