Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Konferencja w Senacie pt. "Mikro jest piękne"

Komisja Gospodarki Narodowej zorganizowała w dniu 8 czerwca br. konferencję zatytułowaną „Mikro jest piękne”. Inicjatywa ta miała na celu omówienie warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorców, formy ich wspierania i dostępu do środków finansowych, uczestnictwo w pracach samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz kierunki pożądanych zmian legislacyjnych. Konferencję prowadził senator Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej. Wygłoszone zostały następujące referaty:

Czy rząd dostrzega problemy mikro i małych przedsiębiorstw? – Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Makro i mali przedsiębiorcy w liczbach – Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Brak równych praw i partycypacji – Jan Stefanowicz, Kancelaria Prawna Juris Sp. z o.o., członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Przeciw Angelologii: ekonomiczna teoria regulacji, czyli regulacja rynku jako podstawowe źródło dyskryminacji i ograniczania konkurencji – Jerzy Strzelecki, członek rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Oczekiwania mikro i małych przedsiębiorców w zakresie warunków prowadzenia działalności – Tomasz Uchman, dyrektor generalny Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Zaplanowany był także referat prof. Michała Kuleszy z Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowany: Uczestnictwo mikro i małych przedsiębiorców w samorządzie terytorialnym i gospodarczym, jednakże z przyczyn losowych nie doszedł do skutku.

W konferencji wzięli udział senatorowie i przedstawiciele organizacji gospodarczych z całego kraju, w tym b. liczna grupa reprezentująca organizacje skupione w NRZHiU. Obecny był Prezes Zarządu NRZHiU, p. Zbigniew Jarzyna.

Wszystkie dostarczone Komisji treści referatów i prezentacje oraz nagranie z konferencji są dostępne na stronie internetowej Komisji Gospodarki Narodowej Senatu: http://www.senat.gov.pl/k7/kom/kgn/kgn.htm.